St. Raymundus EHBO
Wateringen - Kwintsheul.
 
Welkom op de site van vereniging St. Raymundus,
de EHBO-vereniging voor Wateringen en Kwintsheul.
Bij voldoende animo kunnen we een beginnerscursus opstarten. Wilt u meedoen? Meldt u hier aan!
Secretariaat

Duijvesteijnstraat 29
2291 RV Wateringen

Banknummer

NL64 RABO 0122 7675 35
St. Raymundus
te Wateringen

Kamer van Koophandel
40397449