Foto's van verschillende oefenavonden
Terug naar welkom
Bij het oefenen hebben we er ook regelmatig een lotus bij. Deze speelt situaties na, waar wij als EHBO 'ers dan op moeten kunnen reageren. Ook reanimeren en het gebruiken van de AED hoort bij de herhaling.

Hiernaast ziet u de brandende auto en persoon. Hoe je daarmee omgaat,
oefenden we eind 2014 bij de brandweer
van Wateringen.
En ja... ook Zwarte Pieten raken soms gewond!
Samen overleggen
over de vragen