Donaties

Zoals u weet kost elke vereniging geld. Een deel van het benodigde geld wordt door middel van de contributie bijeen gebracht, maar dit is niet toereikend voor de kosten die eenĀ verenigingsjaar met zich meebrengt. We maken allerlei kosten tijdens het de herhalingslessen. Daarbij kunt u denken aan verbandmaterialen, batterijen voor de AED-trainer en het onderhoud van de reanimatiepoppen. Ook gebruiken we uw steun voor de benodigdheden tijdens het posten op evenementen.

Wij zijn dan ook altijd op zoek naar donateurs voor onze vereniging. De jaarlijkse donatie hoeft geen enorm bedrag te zijn want wij zijn al blij met elke donatie. U krijgt van ons elk jaar een brief met de vraag of u ons ook dit jaar weer wilt steunen. U ondersteunt hier dan St. Raymundus mee en wij kunnen eerder genoemde evenementen dan met voldoende materialen bijwonen.

Wilt u zich aanmelden als donateur voor onze EHBO vereniging, dan stuurt u uw bericht aan de penningmeester@ehbowateringen.nl
Weet dat uw bijdrage goed terecht komt!  

Ook een eenmalige donatie is voor ons een goede ondersteuning.
Maakt u uw bijdrage dan over op rekening
NL64 RABO 0122 7675 35 van
St. Raymundus te Wateringen onder vermelding van donatie.