Maak Westland Hartveilig met Hartslagnu.nl

In Westland zijn er steeds meer AED's te vinden. Daarmee kunnen levens worden gered van mensen die een hartstilstand krijgen. De kans op succes wordt nóg groter, als er meteen iemand met kennis van zaken aanwezig is. Daarom is Hartslagnu.nl ontstaan. Het is een netwerk van vrijwilligers die meteen kunnen ingrijpen als er in de buurt iemand een hartstilstand krijgt.

Ook het Westland is hard bezig met een eigen netwerk krijgen. Het idee is simpel: vrijwilligers die zich hebben aangemeld, ontvangen een sms als hun onmiddellijke hulp nodig is. In de sms wordt aangegeven waar het slachtoffer zich bevindt. De sms vermeldt ook de plaats van de dichtstbijzijnde AED. Zodra een aantal vrijwilligers hebben gereageerd dat zij onderweg zijn naar het slachtoffer, ontvangen de anderen een afmelding.

Wil je ook iets betekenen voor anderen
en waarschijnlijk van levensbelang zijn
voor iemand? Meld je dan aan.
Het enige wat er van je wordt verwacht
is dat je een training reanimatie
met AED hebt gevolgd.
Of dat je bereid bent die alsnog te volgen: Reanimeren

Kijk op www.hartslagnu.nl voor meer informatie. En doe mee!

Een goed idee voor elke EHBO'er

Bij de aanmelding wordt gevraagd wanneer u beschikbaar bent, een advies van hartslagnu zet deze op 00.00 tot 24.00 uur, u krijgt dan altijd de melding binnen de staal van 500 meter binnen de door u opgegeven postcode en kunt uzelf aangeven of u kunt reageren op deze melding.